• ممیزی ایزوهای IAF امریکا بصورت برخط و آنلاین از  IAS امریکا توسط مرکز آسیا سیستم با شیوه ای جدید و پویا در حال انجام است. آسیا سیستم با سابقه درخشانی که در حوزه ایزو داخلی و بین المللی داشته است، پکیج آموزش استقرار و پیاده سازی ایزو IAF را بصورت آنلاین در اختیار شرکت شما قرار میدهد تا چگونگی اجرایی آن را داشته باشید و ممیزی داخلی به راحتی توسط شرکت های مرجع  IAS انجام شود.

اگر به دنبال صادرات کالای خود هستید و تقویت برند و اعتبار سبب افزایش تعاملات در مناقصات و مزایدات می شود دریافت ایزو IAF از ضروریات سازمان شماست که آسیا سیستم با راه حلی که برای شما دارد می تواند مسیر شما را در اخذ ایزو هموار کند.

جهت دریافت پکیج آموزش استقرار و پیاده سازی ایزو IAF بر اساس مراکز اعتباردهی  IAS با آسیا سیستم تماس بگیرید

09197301576

برخی از ایزوهای دریافت شده IAF و IAS توسط آسیا سیستم