آموزش ایزو بصورت پکیج های آموزشی آنلاین تحت تعالیم مرجع UKAsmartnexus  توسط مرکز آسیا سیستم قابل ارائه می باشد. سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001، سیستم مدیریت محیط زیست و پسامند ایزو 14001، ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان و محیط کار ایزو 45001، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000، سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتریان ایزو 10001، سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ایزو 10002، حل اختلاف مشتری و سازمان ایزو 10003، سنجش میزان رضایتمندی مشتریان ایزو 10004، مدیریت کیفیت پروژه ایزو 10006، مدیریت کیفیت در زمینه آموزش ایز. 10015، استاندارد آجیل و خشکبار ایزو 16050، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو 27001، استاندارد مراکز آموزشی خارج سازمان یا دانشگاه ایزو 29990، استاندارد بین المللی مدیریت ریسک ایزو 31000، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS ، نشان صادراتی برای نشان دادن الزامات اروپا CE، نشان حلال HALAL، استاندارد مراکز درمانی IWA1، استاندارد ویژه مراکز و موسسات آموزشیIWA2، روش های خوب ساخت GMP، گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه از بسته های آموزشی آنلاین برخط ایزو مرکز آسیا سیستم می باشد.

لازم به ذکر است آموزش و مشاوره در مرکز
آسیا سیستم رایگان می باشد.د

جهت سفارش پکیج های آموزشی آنلاین تحت تعالیم مراجع، با
آسیا سیستم تماس بگیرید
09197301576